RP 166/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker
Stadfäst14.12.2018
Författningssamlingen1118/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum04.10.2018
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
UndertecknareFinansministeriet
Föredraganderegeringsråd
Merja  Sandell
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum05.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum09.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum09.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum20.11.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.11.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum20.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum21.11.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 166/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum21.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen, enda behandlingen
Plenum
Datum27.11.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum27.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen, enda behandlingen
Plenum
Datum28.11.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 166/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna förkastas.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum28.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum30.11.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum04.12.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat12.10.2018
Behandlingen avslutad13.11.2018
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordläskedrycker  accis  socker  minuthandel  prishöjning   
Senast publicerat 20.12.2018 12:24