Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 166/2020 rd

Senast publicerat 04-01-2021 15:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 166/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av polislagen
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1195/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2020UndertecknareinrikesministerMaria OhisaloUndertecknareInrikesministerietFöredraganderegeringsrådJohanna HakalaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

22.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

04.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2020.

Första behandlingen

07.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 166/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

11.12.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 166/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

11.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

14.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat05.11.2020
Behandlingen avslutad03.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

säkerhetspolispolisenbefälspaningbefogenheterinformationsanskaffning