Senast publicerat 05-09-2017 11:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 167/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2014 års ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006 samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i koden som hör till området för lagstiftningen och till lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2014 års ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006
Stadfäst
09.12.2016
Författningssamlingen
1114/2016
Fördragsserien
26/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 2 och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal
Stadfäst
09.12.2016
Författningssamlingen
1115/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
 
Författningssamlingen
125/2017
Fördragsserien
27/2017
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum29.09.2016UndertecknareArbets- och näringsministerietUndertecknarejustitie- och arbetsministerJari LindströmStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

30.09.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.10.2016
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.11.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016.

Första behandlingen

10.11.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 167/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Dels enda, dels andra behandlingen

15.11.2016
Riksdagen godkände 2014 års ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006 i proposition RP 167/2016 rd.
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 167/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

18.11.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.11.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat06.10.2016
Behandlingen avslutad08.11.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

sjöfartinternationella överenskommelserarbetsgivareförsäkringgarantierinsjuknanderesekostnaderhyrd arbetskraftanställningsvillkorskeppsredareavslagdödenbesättning (bemanning)arbetsoförmågadirektivEuropeiska unionenInternationella arbetsorganisationen