Senast publicerat 31-01-2020 08:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 167/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton
Stadfäst
26.04.2019
Författningssamlingen
571/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om tillhandahållare av virtuella valutor
Stadfäst
26.04.2019
Författningssamlingen
572/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Stadfäst
26.04.2019
Författningssamlingen
573/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
Stadfäst
26.04.2019
Författningssamlingen
574/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 1 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
Stadfäst
26.04.2019
Författningssamlingen
575/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum04.10.2018UndertecknarefinansministerPetteri OrpoUndertecknareFinansministerietFöredragandelagstiftningsrådArmi  TaipaleStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

05.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

05.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.3.2019.

Första behandlingen

06.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 167/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

11.03.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

13.03.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 167/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

17.04.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

18.04.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat10.10.2018
Behandlingen avslutad05.03.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

bankkontonövervakningvirtuell valutaregisterinformationssökningssystemtillgång till informationpenningtvättterrorismfinansieringekonomisk brottslighetgrå ekonomitullverketdirektivEuropeiska unionenFinansinspektionen