Senast publicerat 03-12-2021 15:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 167/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om en översyn av serviceprocessen för arbetssökande och av vissa förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsförmån

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Första behandlingen
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om främjande av integration
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum07.10.2021UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringsrådTimo MelingStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

08.10.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

12.10.2021
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottetoch social- och hälsovårdsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

01.12.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2021.

Första behandlingen

02.12.2021
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

03.12.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 167/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Utskottsbehandling

Överlämnat14.10.2021
Behandlingen avslutad01.12.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

arbetssökandearbetskraftstjänsterarbetskraftspolitikintervjuerarbetssökningskyldighetersysselsättning (process)planerarbetslöshetsersättningarutkomstskydd för arbetslösaarbets- och näringsbyråerarbetsförmedlingavböjande och vägransysselsättningspolitik