Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 168/2020 rd

Senast publicerat 13-11-2020 14:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 168/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om beviljande av statsgaranti för Finlands Bank som säkerhet för NAB-arrangemanget och för ett lån till Internationella valutafonden

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Riksdagens samtycke till befullmäktigande att bevilja Finlands Bank en statsgaranti som säkerhet för NAB-arrangemanget.
Rubrik
 Riksdagens samtycke till att en tidigare statsgaranti som 2016 beviljats som säkerhet för NAB-arrangemanget upphävs.
Rubrik
 Riksdagens samtycke till att bevilja Finlands Bank en statsgaranti som säkerhet för ett bilateralt lån till Internationella valutafonden.
Rubrik
 Riksdagens samtycke till att en tidigare statsgaranti som 2017 beviljats som säkerhet för ett bilateralt lån upphävs.

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2020UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandelagstiftningsrådSeppo TanninenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

10.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.11.2020.

Enda behandlingen

11.11.2020
Riksdagen gav sitt samtycke till statsgarantierna och att de tidigare statsgarantierna upphävs enligt betänkandet.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

12.11.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

13.11.2020
Leverans av riksdagens svar

Riksdagens svar

13.11.2020
Riksdagens svar till författningssamlingen.

Utskottsbehandling

Överlämnat23.10.2020
Behandlingen avslutad06.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

medlemsstaterstatengarantistatsskuldlikviditetfinansieringFinlands BankInternationella valutafonden