Senast publicerat 30-12-2021 09:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 168/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 174 § i lagen om offentlig upphandling och koncession

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 174 § i lagen om offentlig upphandling och koncession
Stadfäst
22.12.2021
Författningssamlingen
1250/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum07.10.2021UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandeledande expertRiikka HietanenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

08.10.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

12.10.2021
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

07.12.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2021.

Första behandlingen

08.12.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 168/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

13.12.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

14.12.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 168/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

15.12.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

15.12.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat14.10.2021
Behandlingen avslutad07.12.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

offentlig upphandlingnyttjanderättsocial servicehälsovårdstjänsterkommunersjukvårdsdistriktsamarbetesocial- och hälsovårdsreform