Senast publicerat 24-11-2021 13:42
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 168/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 174 § i lagen om offentlig upphandling och koncession

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 174 § i lagen om offentlig upphandling och koncession
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum07.10.2021UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandeledande expertRiikka HietanenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

08.10.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

12.10.2021
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat14.10.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

offentlig upphandlingnyttjanderättsocial servicehälsovårdstjänsterkommunersjukvårdsdistriktsamarbetesocial- och hälsovårdsreform