Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 169/2020 rd

Senast publicerat 04-01-2021 14:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 169/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1060/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2020UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandelagstiftningsrådJukka VanhanenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

30.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2020.

Första behandlingen

01.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 169/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

04.12.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 169/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

07.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

08.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat23.10.2020
Behandlingen avslutad27.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

beskattningfastighetsskattnaturskyddsområdenskattefrihetvindkraftverkhavsområden