Senast publicerat 29-11-2021 13:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 169/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, 40 och 58 § i gruvlagen och 23 § i kärnenergilagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 40 och 58 § i gruvlagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 23 § i kärnenergilagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum07.10.2021UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandeledande expertTarja VirkkunenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

08.10.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

12.10.2021
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat14.10.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

kemikaliersprängämnenfarliga ämnenstorolyckortillstånd (lov)delgivandeändringssökandemiljökonsekvensbedömningEU-direktivkärnenergigruvorföreningarEuropeiska unionen