Senast publicerat 24-05-2022 10:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 169/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, 40 och 58 § i gruvlagen och 23 § i kärnenergilagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
Stadfäst
22.12.2021
Författningssamlingen
1231/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 40 och 58 § i gruvlagen
Stadfäst
22.12.2021
Författningssamlingen
1232/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 23 § i kärnenergilagen
Stadfäst
22.12.2021
Författningssamlingen
1233/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum07.10.2021UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandeledande expertTarja VirkkunenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

08.10.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

12.10.2021
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

07.12.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2021.

Första behandlingen

08.12.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 169/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

13.12.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

14.12.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 169/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

14.12.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

15.12.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat14.10.2021
Behandlingen avslutad07.12.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

kemikaliersprängämnenfarliga ämnenstorolyckortillstånd (lov)delgivandeändringssökandemiljökonsekvensbedömningEU-direktivkärnenergigruvorföreningarEuropeiska unionen