RP 17/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Åklagarmyndigheten och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om Åklagarmyndigheten
Stadfäst11.01.2019
Författningssamlingen32/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 3 § i lagen om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden och om överföring av förundersökning och lagföring mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
Stadfäst11.01.2019
Författningssamlingen33/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust
Stadfäst11.01.2019
Författningssamlingen34/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 12 § i lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem
Stadfäst11.01.2019
Författningssamlingen35/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 3 § i lagen om myndigheters sigill och stämplar
Stadfäst11.01.2019
Författningssamlingen36/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 7
Överlämnats
Datum15.03.2018
Undertecknarejustitieminister
Antti  Häkkänen
UndertecknareJustitieministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Miia  Ljungqvist
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum16.03.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum04.04.2018
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum04.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum20.11.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.11.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum20.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum21.11.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-12. i proposition RP 17/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum21.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum27.11.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-12. i proposition RP 17/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum27.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum05.12.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum10.12.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.04.2018
Behandlingen avslutad09.11.2018
+ Lagutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordåklagare  riksåklagare  tjänster (befattningar)  Åland  organisation  tjänstebenämningar  tjänstebrott  befogenhet  rätt till information  jäv  ombud  centralisering  Riksåklagareämbetet 
Senast publicerat 15.1.2020 15:46