Senast publicerat 15-01-2020 15:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 17/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Åklagarmyndigheten och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om Åklagarmyndigheten
Stadfäst
11.01.2019
Författningssamlingen
32/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 3 § i lagen om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden och om överföring av förundersökning och lagföring mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
Stadfäst
11.01.2019
Författningssamlingen
33/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust
Stadfäst
11.01.2019
Författningssamlingen
34/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 12 § i lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem
Stadfäst
11.01.2019
Författningssamlingen
35/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 3 § i lagen om myndigheters sigill och stämplar
Stadfäst
11.01.2019
Författningssamlingen
36/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.03.2018UndertecknarejustitieministerAntti HäkkänenUndertecknareJustitieministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanMiia LjungqvistStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.03.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.04.2018
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Bordläggning av betänkandet

20.11.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.11.2018.

Första behandlingen

21.11.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-12. i proposition RP 17/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

27.11.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-12. i proposition RP 17/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

05.12.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

10.12.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat05.04.2018
Behandlingen avslutad09.11.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

åklagareriksåklagaretjänster (befattningar)Ålandorganisationtjänstebenämningartjänstebrottbefogenheträtt till informationjävombudcentraliseringRiksåklagareämbetet