RP 170/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Detaljerad behandling
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Stadfäst18.11.2016
Författningssamlingen973/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum29.09.2016
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Pirkko  Mattila
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum30.09.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum04.10.2016
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum04.10.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum25.10.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.10.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum25.10.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum26.10.2016
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum26.10.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum28.10.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 170/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum28.10.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum08.11.2016
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 170/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum08.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum10.11.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum11.11.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.10.2016
Behandlingen avslutad18.10.2016
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordarbetslöshetsförsäkring  arbetsgivaravgifter  socialskyddsavgifter  löntagare  konjunkturväxlingar  arbetslöshetsgrad  Arbetslöshetsförsäkringsfond 
Senast publicerat 29-08-2017 15:16