Senast publicerat 29-08-2017 15:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 170/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Detaljerad behandling
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Stadfäst
18.11.2016
Författningssamlingen
973/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum29.09.2016UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknaresocial- och hälsovårdsministerPirkko MattilaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

30.09.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.10.2016
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

25.10.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.10.2016.

Första behandlingen

26.10.2016
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

28.10.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 170/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

08.11.2016
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 170/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

10.11.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

11.11.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat05.10.2016
Behandlingen avslutad18.10.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

arbetslöshetsförsäkringarbetsgivaravgiftersocialskyddsavgifterlöntagarekonjunkturväxlingararbetslöshetsgradArbetslöshetsförsäkringsfond