Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 170/2020 rd

Senast publicerat 29-12-2020 11:37
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 170/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen
Stadfäst
11.12.2020
Författningssamlingen
958/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2020UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandelagstiftningsrådJukka VanhanenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.10.2020
Behandlingen av ärendet avbröts.

Remissdebatt

20.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

17.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.11.2020.

Första behandlingen

18.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 170/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

24.11.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 170/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

26.11.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

27.11.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat23.10.2020
Behandlingen avslutad13.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

lotterierbeskattningunderstöd (bidrag)statsandelarpenningspelVeikkaus