Senast publicerat 29-11-2021 15:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 170/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 b § i barnskyddslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 13 b § i barnskyddslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum07.10.2021Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanSusanna HoikkalaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

08.10.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

13.10.2021
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat15.10.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

barnskyddsocialt arbetebarn (åldersgrupper)socialarbetarepersonalresurserbarnets rättigheter