Senast publicerat 25-04-2022 17:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 170/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 b § i barnskyddslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 13 b § i barnskyddslagen
Stadfäst
22.12.2021
Författningssamlingen
1276/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum07.10.2021Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanSusanna HoikkalaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

08.10.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

13.10.2021
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

30.11.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2021.

Första behandlingen

01.12.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 170/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

07.12.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 170/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

10.12.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

13.12.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat15.10.2021
Behandlingen avslutad30.11.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

barnskyddsocialt arbetebarn (åldersgrupper)socialarbetarepersonalresurserbarnets rättigheter