Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 171/2020 rd

Senast publicerat 02-12-2020 15:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 171/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av kreditinstitutsdirektivet samt återhämtnings- och resolutionsdirektivet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut om behandlingen av ärendet

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av kreditinstitutslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om myndigheten för finansiell stabilitet
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2020UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandespecialsakkunnigAntti MakkonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat21.10.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

EU-direktivkapitalsjälvförsörjningövervakningbankkriserfinansiell balansräntapremieringkreditinstitutbankerekonomiska kriserriskhanteringsoliditetholdingbolagEuropeiska unionen