Senast publicerat 16-02-2022 13:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 171/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen
Stadfäst
19.11.2021
Författningssamlingen
1004/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen
Stadfäst
19.11.2021
Författningssamlingen
1005/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum07.10.2021Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerHanna SarkkinenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanEva OjalaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

08.10.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

13.10.2021
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

27.10.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.10.2021.

Första behandlingen

28.10.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 171/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

09.11.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 171/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

10.11.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

11.11.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat15.10.2021
Behandlingen avslutad27.10.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

sjukförsäkringcoronavirussmittsamma sjukdomarvaccinvaccinering