Senast publicerat 25-01-2018 14:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 172/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande som läkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare i kategori A och vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om godkännande som läkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare i kategori A
Stadfäst
24.03.2017
Författningssamlingen
170/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 24 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
Stadfäst
24.03.2017
Författningssamlingen
171/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 32 och 33 § i strålskyddslagen
Stadfäst
24.03.2017
Författningssamlingen
172/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om upphävande av 13 § 1 mom. i strålskyddsförordningen
Stadfäst
24.03.2017
Författningssamlingen
173/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum29.09.2016UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknaresocial- och hälsovårdsministerPirkko MattilaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

30.09.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.10.2016
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

24.02.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.2.2017.

Första behandlingen

28.02.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 172/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

03.03.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 172/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

08.03.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

08.03.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat06.10.2016
Behandlingen avslutad17.02.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

läkarehälsotillståndhälso- och sjukvårdstrålningstrålsäkerhetdirektivföretagshälsovårdtillstånd (lov)registerTillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården