RP 172/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till utsädeslag och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Utsädeslag
Stadfäst26.04.2019
Författningssamlingen600/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
Stadfäst26.04.2019
Författningssamlingen601/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum04.10.2018
Undertecknarejord- och skogsbruksminister
Jari  Leppä
UndertecknareJord- och skogsbruksministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Timo   Rämänen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum05.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum09.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum09.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum06.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum06.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum07.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 172/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum07.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum12.02.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 172/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum12.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum21.03.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum25.03.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat11.10.2018
Behandlingen avslutad01.02.2019
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordfrön  packande  märkning  certifiering  övervakning  påföljder  laboratorier  tullverket  närings-, trafik- och miljöcentraler  marknadsföring  import  avgifter  Livsmedelsverket 
Senast publicerat 7.5.2019 12:49