Senast publicerat 19-12-2019 11:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 172/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till utsädeslag och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Utsädeslag
Stadfäst
26.04.2019
Författningssamlingen
600/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
Stadfäst
26.04.2019
Författningssamlingen
601/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum04.10.2018Undertecknarejord- och skogsbruksministerJari LeppäUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandelagstiftningsrådTimo  RämänenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

05.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Bordläggning av betänkandet

06.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.2.2019.

Första behandlingen

07.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 172/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

12.02.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 172/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

21.03.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

25.03.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat11.10.2018
Behandlingen avslutad01.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

frönpackandemärkningcertifieringövervakningpåföljderlaboratoriertullverketnärings-, trafik- och miljöcentralermarknadsföringimportavgifterLivsmedelsverket