Senast publicerat 29-12-2020 11:34
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 172/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tullagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av tullagen
Stadfäst
11.12.2020
Författningssamlingen
962/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2020UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandespecialsakkunnigUpi TalsiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

25.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2020.

Första behandlingen

26.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 172/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

30.11.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 172/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

01.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

02.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat22.10.2020
Behandlingen avslutad24.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

kulturföremåltullförbrytelsertullarimporttredjeländerterrorismfinansieringantiterrorismsvart handelförordningarEuropeiska unionen