Senast publicerat 15-01-2020 09:29
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 173/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen och körkortslagen och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av fordonslagen
Stadfäst
18.01.2019
Författningssamlingen
130/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av körkortslagen
Stadfäst
18.01.2019
Författningssamlingen
131/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av vägtrafiklagen
Stadfäst
18.01.2019
Författningssamlingen
132/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 4 § i fordonsskattelagen
Stadfäst
18.01.2019
Författningssamlingen
133/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 1 § i bilskattelagen
Stadfäst
18.01.2019
Författningssamlingen
134/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum04.10.2018UndertecknarekommunikationsministerAnne BernerUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandeenhetschefLaura  EiroStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

05.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

11.12.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2018.

Första behandlingen

12.12.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 173/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

17.12.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

18.12.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 173/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

08.01.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

09.01.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat11.10.2018
Behandlingen avslutad11.12.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

fordonbilarlätta fyrhjulingarpersonbilarhastighetsbegränsningarungdomar