RP 173/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen och körkortslagen och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av fordonslagen
Stadfäst18.01.2019
Författningssamlingen130/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av körkortslagen
Stadfäst18.01.2019
Författningssamlingen131/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av vägtrafiklagen
Stadfäst18.01.2019
Författningssamlingen132/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 4 § i fordonsskattelagen
Stadfäst18.01.2019
Författningssamlingen133/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 1 § i bilskattelagen
Stadfäst18.01.2019
Författningssamlingen134/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 3
Överlämnats
Datum04.10.2018
Undertecknarekommunikationsminister
Anne  Berner
UndertecknareKommunikationsministeriet
Föredragandeenhetschef
Laura   Eiro
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum05.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum09.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum09.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum11.12.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum12.12.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 173/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum12.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum17.12.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum17.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum18.12.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 173/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum18.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum08.01.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum09.01.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat11.10.2018
Behandlingen avslutad11.12.2018
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordfordon  bilar  lätta fyrhjulingar  personbilar  hastighetsbegränsningar  ungdomar   
Senast publicerat 25.1.2019 12:16