Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 174/2020 rd

Senast publicerat 04-01-2021 14:43
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 174/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning och till lagar som hänför sig till den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1048/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 256 och 257 § i lagen om transportservice
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1049/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1050/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1051/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2020UndertecknareundervisningsministerLi AnderssonUndertecknareUndervisnings- och kulturministerietFöredraganderegeringsrådAnna KankaanpääStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

02.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2020.

Första behandlingen

03.12.2020
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

04.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 174/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

07.12.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 174/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

09.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

11.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat05.11.2020
Behandlingen avslutad02.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

yrkesutbildningtrafikservicelastbilsförarebusschaufföreryrkesexaminarättegångförvaltningsärendenfinansieringläroavtalsutbildningverkningsfullhetinformationssystem