Senast publicerat 21-07-2022 09:57
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 174/2021 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet
Stadfäst
28.01.2022
Författningssamlingen
102/2022
Fördragsserien
52/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum14.10.2021UndertecknareförsvarsministerAntti KaikkonenUndertecknareFörsvarsministerietFöredragandehandelsrådTarja JaakkolaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

15.10.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.11.2021
Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

26.11.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2021.

Första behandlingen

30.11.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 174/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

03.12.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 174/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

07.12.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

08.12.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat24.11.2021
Behandlingen avslutad25.11.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

försvarsmaterielindustrisamarbeteinternationella överenskommelserDanmarkFinlandNorgeSverige