Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 175/2020 rd

Senast publicerat 21-12-2020 12:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 175/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djursjukdomar och till lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om djursjukdomar
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av strafflagen
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 2 och 30 § i lagen om animaliska biprodukter
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 23 § i jaktlagen
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2020Undertecknarejord- och skogsbruksministerJari LeppäUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandelagstiftningsrådJohanna WalliusStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Bordläggning av betänkandet

07.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2020.

Första behandlingen

08.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 175/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

11.12.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 175/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

21.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat25.11.2020
Behandlingen avslutad04.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

djursjukdomardjurdjurs välbefinnandeförordningarsjukdomsklassifikationeransvarregistreringuppföljningföregripandeexportEU-länderEuropeiska unionen