Senast publicerat 27-03-2023 12:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 175/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och vissa lagar som har samband med den och förslag till lag om upphävande av lagen om sociala företag

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Stadfäst
23.03.2023
Författningssamlingen
371/2023
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om upphävande av lagen om sociala företag
Stadfäst
23.03.2023
Författningssamlingen
372/2023
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet
Stadfäst
23.03.2023
Författningssamlingen
373/2023
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
Stadfäst
23.03.2023
Författningssamlingen
374/2023
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.09.2022UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandespecialsakkunnigTarja KrakauStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.09.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

21.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

22.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

27.09.2022
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

10.02.2023
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.2.2023.

Första behandlingen

14.02.2023
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. och 5.-10. i proposition RP 175/2022 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget 4. i proposition RP 175/2022 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

17.02.2023
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. och 5.-10. i proposition RP 175/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 4. i proposition RP 175/2022 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

21.02.2023
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

22.02.2023
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat29.09.2022
Behandlingen avslutad09.02.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

lönestödföretagsysselsättningsgradpartiellt arbetsföraarbetslösasysselsättningsstödäldre arbetstagarestatsstödEuropeiska unionen