Senast publicerat 16-10-2017 11:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 176/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ett företagaravdrag

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av inkomstskattelagen
Stadfäst
21.12.2016
Författningssamlingen
1323/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum06.10.2016UndertecknareFinansministerietUndertecknarekommun- och reformministerAnu VehviläinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

07.10.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

12.10.2016
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

30.11.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2016.

Första behandlingen

01.12.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 176/2016 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 68/2016 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

07.12.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

09.12.2016
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 176/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 68/2016 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

14.12.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

15.12.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat14.10.2016
Behandlingen avslutad28.11.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

inkomstskattskatteavdragföretagareföretagsverksamhetpersonbolagskogsbrukrenskötsel (ekonomi)lantbruk