RP 176/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ett företagaravdrag

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av inkomstskattelagen
Stadfäst21.12.2016
Författningssamlingen1323/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum06.10.2016
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarekommun- och reformminister
Anu  Vehviläinen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum07.10.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum12.10.2016
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum12.10.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum30.11.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum30.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum01.12.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 176/2016 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 68/2016 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum01.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum07.12.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum07.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum09.12.2016
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 176/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 68/2016 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum09.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum14.12.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum15.12.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat14.10.2016
Behandlingen avslutad28.11.2016
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordinkomstskatt  skatteavdrag  företagare  företagsverksamhet  personbolag  skogsbruk  renskötsel (ekonomi)  lantbruk   
Senast publicerat 16-10-2017 11:10