Senast publicerat 26-03-2019 15:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 176/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2018 (RP 106/2017 rd)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsbudgeten för 2018
Författningssamlingen
1068/2017
Beslut
Godkänts med ändringar

Regeringens proposition Överlämnats

Datum16.11.2017UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerPetteri OrpoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

17.11.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.11.2017
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

24.11.2017
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat24.11.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

statsbudgeter