RP 176/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om framläggande av vissa officiella handlingar och lag om ändring av 19 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om framläggande av vissa officiella handlingar
Stadfäst19.12.2018
Författningssamlingen1161/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 19 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
Stadfäst19.12.2018
Författningssamlingen1162/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum11.10.2018
Undertecknarejustitieminister
Antti  Häkkänen
UndertecknareJustitieministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Outi  Kemppainen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum12.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum17.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum17.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum21.11.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum21.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum22.11.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 176/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum22.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum27.11.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 176/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum27.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum29.11.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum03.12.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat19.10.2018
Behandlingen avslutad16.11.2018
+ Lagutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordhandlingar  EU-länder  äkthet  födsel  äktenskap  dödsbevis  ämbetsbevis  medborgarskap  straffregister  förordningar  begäran om information  Europeiska unionen 
Senast publicerat 20.8.2019 10:37