Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 176/2020 rd

Senast publicerat 18-02-2021 14:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 176/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om transportservice, 155 och 171 § i vägtrafiklagen samt fordonslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av om ändring av lagen om transportservice
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 155 och 171 § i vägtrafiklagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av fordonslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2020UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredraganderegeringsrådHanna LaurilaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat03.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

taxitrafiktrafikservicetaxichaufförerprov (bedömning)körundervisningsäkerhet och trygghetgrå ekonomitaxibilarprissättningtillgång