Senast publicerat 14-03-2023 15:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 176/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om arbetslösas studier och rätt till utkomstskydd för arbetslösa

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Stadfäst
20.12.2022
Författningssamlingen
1131/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Stadfäst
20.12.2022
Författningssamlingen
1132/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 2 och 12 a § i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
Stadfäst
20.12.2022
Författningssamlingen
1133/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.09.2022UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandespecialsakkunnigNoora SantalaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.09.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

21.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

22.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

27.09.2022
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

02.12.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2022.

Första behandlingen

07.12.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 176/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

12.12.2022
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 176/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

14.12.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

15.12.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat29.09.2022
Behandlingen avslutad01.12.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

arbetslösaatt studerabisysslorarbetslöshetsersättningarstuderandearbetssökningkurserpermitteringuppsägningsysselsättningspolitik