Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 177/2020 rd

Senast publicerat 18-12-2020 11:13
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 177/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till fordonslag och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Fordonslag
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av fordonsskattelagen
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 3 § i lagen om alkolås
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2020UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandespecialsakkunnigEmma SärkkäStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

08.12.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Bordläggning av betänkandet

09.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2020.

Första behandlingen

10.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-14. i proposition RP 177/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

14.12.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-14. i proposition RP 177/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

17.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

18.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat03.11.2020
Behandlingen avslutad08.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

fordonfordonsklassersläpvagnarförordningargodkännandemarknadskontrollbilarEuropeiska unionen