Senast publicerat 12-04-2021 15:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 178/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, 4 och 71 § i lagen om Finansinspektionen och lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av kärnenergilagen
Stadfäst
26.03.2021
Författningssamlingen
269/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 4 och 71 § i lagen om Finansinspektionen
Stadfäst
26.03.2021
Författningssamlingen
270/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
Stadfäst
26.03.2021
Författningssamlingen
271/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2020UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringsrådAnja LiukkoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

16.02.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.2.2021.

Första behandlingen

17.02.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 178/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

23.02.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 178/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

02.03.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

04.03.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat03.11.2020
Behandlingen avslutad10.02.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

kärnavfallavfallshanteringfonderplaceringsverksamhetriskhanteringkärnkraftverkavgifterföregripandeFinansinspektionen