Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 178/2020 rd

Senast publicerat 20-11-2020 14:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 178/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, 4 och 71 § i lagen om Finansinspektionen och lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av kärnenergilagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 4 och 71 § i lagen om Finansinspektionen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2020UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringsrådAnja LiukkoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat03.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

kärnavfallavfallshanteringfonderplaceringsverksamhetriskhanteringkärnkraftverkavgifterföregripandeFinansinspektionen