Senast publicerat 23-12-2022 12:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 178/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen, socialvårdslagen och 52 § i socialvårdslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
Stadfäst
20.12.2022
Författningssamlingen
1154/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av socialvårdslagen
Stadfäst
20.12.2022
Författningssamlingen
1155/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 52 § i socialvårdslagen
Stadfäst
20.12.2022
Författningssamlingen
1156/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.09.2022Undertecknarefamilje- och omsorgsministerAki LindénUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanPäivi NygrenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.09.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

21.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

22.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

27.09.2022
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

28.10.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.11.2022.

Första behandlingen

08.11.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 178/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

11.11.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Andra behandlingen

15.11.2022
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 178/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

23.11.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

24.11.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat28.09.2022
Behandlingen avslutad27.10.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

yrkeshögskolorsocialvårdhälso- och sjukvårdstuderandeträningersättningarvälfärdsområdenkommuner