Senast publicerat 13-02-2020 19:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 179/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, lagen om frivilligt försvar samt 97 a § i värnpliktslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av skjutvapenlagen
Stadfäst
07.06.2019
Författningssamlingen
724/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om frivilligt försvar
Stadfäst
07.06.2019
Författningssamlingen
725/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 97 a § i värnpliktslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum11.10.2018UndertecknareinrikesministerKai MykkänenUndertecknareInrikesministerietFöredragandespecialsakkunnigElina RantakokkoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

12.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetoch försvarsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

12.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.3.2019.

Första behandlingen

13.03.2019
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

15.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 179/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget 3. i proposition RP 179/2018 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

18.03.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

19.03.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 179/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 3. i proposition RP 179/2018 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

16.05.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

17.05.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat18.10.2018
Behandlingen avslutad11.03.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

skjutvapenvapentillståndvapenhandelutlåningsverksamhetanmälningspliktlandets försvarmuseersamlareutbildningidrottförsvarsarbetedirektivEU-länderregisterklassificeringarEuropeiska unionen