RP 179/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, lagen om frivilligt försvar samt 97 a § i värnpliktslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av skjutvapenlagen
Stadfäst07.06.2019
Författningssamlingen724/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om frivilligt försvar
Stadfäst07.06.2019
Författningssamlingen725/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 97 a § i värnpliktslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum11.10.2018
Undertecknareinrikesminister
Kai  Mykkänen
UndertecknareInrikesministeriet
Föredragandespecialsakkunnig
Elina  Rantakokko
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum12.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum17.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetoch försvarsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum17.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum12.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.3.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum12.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum13.03.2019
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum13.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum15.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 179/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget 3. i proposition RP 179/2018 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum15.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum18.03.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum19.03.2019
Dokument
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 179/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 3. i proposition RP 179/2018 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum19.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum16.05.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum17.05.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat18.10.2018
Behandlingen avslutad11.03.2019
+ Förvaltningsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordskjutvapen  vapentillstånd  vapenhandel  utlåningsverksamhet  anmälningsplikt  landets försvar  museer  samlare  utbildning  idrott  försvarsarbete  direktiv  EU-länder  register  klassificeringar  Europeiska unionen 
Senast publicerat 14.6.2019 12:10