Senast publicerat 04-05-2022 09:45
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 179/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av folkhälsolagen
Stadfäst
11.12.2020
Författningssamlingen
992/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2020Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringssekreterareLiisa HolopainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

22.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

18.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2020.

Första behandlingen

19.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 179/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

24.11.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 179/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

26.11.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

27.11.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat04.11.2020
Behandlingen avslutad18.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

hemvårdsocial- och hälsovårdsreform