Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 18/2018 rd

Senast publicerat 15-01-2020 12:35
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 18/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av räddningslagen
Stadfäst
28.12.2018
Författningssamlingen
1353/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om Räddningsinstitutet
Stadfäst
28.12.2018
Författningssamlingen
1354/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om brandskyddsfonden
Stadfäst
28.12.2018
Författningssamlingen
1355/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 13 och 17 § i lagen om anordningar inom räddningsväsendet
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 49 § i vägtrafiklagen
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.03.2018UndertecknareinrikesministerKai MykkänenUndertecknareInrikesministerietFöredraganderegeringsrådIlpo HelismaaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.03.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.04.2018
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som miljöutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

05.12.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2018.

Första behandlingen

10.12.2018
xxx. Första behandlingen av lagförslaget/lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

13.12.2018
Riksdagen godkände lagförslag 1-3, 8, 9 och 11 i propositionerna RP 18/2018 rd och RP 138/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 4-7 och 10 i propositionerna RP 18/2018 rd och RP 138/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

18.12.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

19.12.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat05.04.2018
Behandlingen avslutad05.12.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

räddningsväsenlandskap (provinser)landskapsreformaffärsverkoljeskadorkemikalieolyckorräddningsverksamhetinternationellt samarbetebranddetektorerskyddsrumbrandförsvarorganiseringproduceringövervakningpersonalutbildningBrandskyddsfondenRäddningsinstitutetInrikesministeriet