Senast publicerat 13-01-2022 09:21
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 18/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen
Stadfäst
21.08.2020
Författningssamlingen
615/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel
Stadfäst
21.08.2020
Författningssamlingen
616/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter
Stadfäst
21.08.2020
Författningssamlingen
617/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om främjande av integration
Stadfäst
21.08.2020
Författningssamlingen
618/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om upphävande av 48 § i medborgarskapslagen
Stadfäst
21.08.2020
Författningssamlingen
619/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum12.09.2019UndertecknareinrikesministerMaria OhisaloUndertecknareInrikesministerietFöredragandespecialsakkunnigTuuli TuunanenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

13.09.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

12.06.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2020.

Första behandlingen

16.06.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-17. i proposition RP 18/2019 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 18. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

22.06.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-17. i proposition RP 18/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 18. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

26.06.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

26.06.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat20.09.2019
Behandlingen avslutad11.06.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

personuppgifterpersonregister (personupplysningar)utlämnande av uppgifterrätt till informationoffentlighetinvandrare