Senast publicerat 05-08-2022 12:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 18/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om klinisk prövning av läkemedel
Stadfäst
19.11.2021
Författningssamlingen
983/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om medicinsk forskning
Stadfäst
19.11.2021
Författningssamlingen
984/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av läkemedelslagen
Stadfäst
19.11.2021
Författningssamlingen
985/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 44 kap. i strafflagen
Stadfäst
19.11.2021
Författningssamlingen
986/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum12.03.2020UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruFöredragandekonsultativ tjänstemanMerituuli  MähkäStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

13.03.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.03.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, lagutskottetoch kulturutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

01.10.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.10.2021.

Första behandlingen

05.10.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 18/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

08.10.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 18/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

28.10.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

29.10.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat18.03.2020
Behandlingen avslutad22.09.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

läkemedelforskningsverksamhetklinisk farmakologiförordningarforskningsetikkommissioner (organ)etiskhetpersonuppgiftermedicinska experimentansökningarändringssökandeEuropeiska unionenSäkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet