Senast publicerat 14-04-2021 19:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 18/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen, lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen och 15 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Första behandlingen

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av mervärdesskattelagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 15 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum25.02.2021UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanMarja NiiranenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

26.02.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.04.2021
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.04.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.4.2021.

Första behandlingen

14.04.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 18/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Utskottsbehandling

Överlämnat09.04.2021
Behandlingen avslutad09.04.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

mervärdesskattdistansförsäljningEU-direktivtredjeländerEU-ländervarorimportbetalningssystemtransportföretagbeskattningskattefrihetnäthandelEuropeiska unionenÅland