Senast publicerat 11-07-2022 13:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 18/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland samt lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 25 § i lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland
Stadfäst
08.07.2022
Författningssamlingen
653/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om temporär ändring av lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen
Stadfäst
08.07.2022
Författningssamlingen
654/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.02.2022Undertecknarefamilje- och omsorgsministerAki LindénUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringsrådJoni Komulainen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.02.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.02.2022
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Behandlingen fortgår sambehandlad

23.03.2022
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Bordläggning av betänkandet

31.05.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.6.2022.

Första behandlingen

01.06.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—92 och 94—109 i proposition RP 56/2021 rd samt innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 18/2022 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 93 i proposition RP 56/2021 rd förkastas. Riksdagen godkände innehållet i de nya lagförslagen 110—112 i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

07.06.2022
Riksdagen godkände lagförslag 1—92 och 94—109 i proposition RP 56/2021 rd samt lagförslag 1 och 2 i proposition RP 18/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 93 i proposition RP 56/2021 rd förkastas. Riksdagen godkände de nya lagförslagen 110—112 i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat
.

Andra behandlingen

07.06.2022
Riksdagen godkände lagförslag 1—92 och 94—109 i proposition RP 56/2021 rd samt lagförslag 1 och 2 i proposition RP 18/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 93 i proposition RP 56/2021 rd förkastas. Riksdagen godkände de nya lagförslagen 110—112 i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat
.

Riksdagens svar

21.06.2022
Riksdagens svar.

Utskottsbehandling

Överlämnat25.02.2022
Behandlingen avslutad27.05.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

patientdokumentutlämnande av uppgifterhälsovårdstjänstermyndighetersocial- och hälsovårdsreformvälfärdsområdenregisterpersonuppgifter