Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 181/2020 rd

Senast publicerat 29-12-2020 12:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 181/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och till lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1160/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1161/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 9 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1162/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2020Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringssekreterareTiina MuinonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

22.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

20.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2020.

Första behandlingen

24.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 181/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

27.11.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 181/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

01.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

02.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat04.11.2020
Behandlingen avslutad19.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

olycksfallsförsäkringsjukförsäkringlantbruksföretagareyrkessjukdomararbetsgivareförvärvsinkomsterförlust (känsla)arbetsoförmågaförvärvsarbeteföretagarinkomsterarbetsolycksfall