Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 182/2020 rd

Senast publicerat 28-12-2020 13:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 182/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skyddande av byggnadsarvet och 48 kap. 6 § i strafflagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om skyddande av byggnadsarvet
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1085/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 48 kap. 6 § i strafflagen
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1086/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2020Undertecknaremiljö- och klimatministerKrista MikkonenUndertecknareMiljöministerietFöredraganderegeringssekreterareMatleena HaapalaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

01.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2020.

Första behandlingen

02.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 182/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

07.12.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 182/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

09.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

11.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat06.11.2020
Behandlingen avslutad01.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

närings-, trafik- och miljöcentralerförvaltningsdomstolar (i första instans)tillstånd (lov)ändringssökandebeslutbrott (juridik)byggnadsarvbyggnadsvårdanmälningspliktförundersökning