Senast publicerat 18-05-2022 15:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 182/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om frivillig militärtjänst för kvinnor

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om frivillig militärtjänst för kvinnor
Stadfäst
13.04.2022
Författningssamlingen
285/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lagen om ändring av 1 § i civiltjänstlagen
Stadfäst
13.04.2022
Författningssamlingen
286/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum21.10.2021UndertecknareförsvarsministerAntti KaikkonenUndertecknareFörsvarsministerietFöredraganderegeringssekreterareJoona Lapinlampi Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

22.10.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

26.10.2021
Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som grundlagsutskottetoch arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

22.02.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.2.2022.

Första behandlingen

23.02.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget 1. i proposition RP 182/2021 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 2. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

01.03.2022
Riksdagen godkände lagförslaget 1. i proposition RP 182/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 2. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

09.03.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

11.03.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat28.10.2021
Behandlingen avslutad16.02.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

militärtjänstfrivillighetkvinnorgrundlagsenlighetåldersgränseravbrytandeutsatt tidändringssökande