Senast publicerat 11-07-2022 09:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 183/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Bahamas om luftfart

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om avtalet med Bahamas om luftfart
Stadfäst
08.02.2019
Författningssamlingen
168/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
 Avtal mellan Republiken Finlands och Samväldet Bahamas regering om luftfart
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum11.10.2018UndertecknarekommunikationsministerAnne BernerUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandeledande specialsakkunnigPäivi JämsäStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

12.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

11.01.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.1.2019.

Första behandlingen

15.01.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 183/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Dels enda, dels andra behandlingen

18.01.2019
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 183/2018 rd.
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 183/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

21.01.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

23.01.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat18.10.2018
Behandlingen avslutad10.01.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

Bahamasflygtrafikinternationella överenskommelserflygbolagbeskattningtullaravgifter