Senast publicerat 13-09-2022 14:27
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 184/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet och till lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet
Stadfäst
15.01.2021
Författningssamlingen
66/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 3 kap. 10 a § och 5 kap. 1 § i förundersökningslagen
Stadfäst
15.01.2021
Författningssamlingen
67/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 1 kap. 10 § i lagen om rättegång i brottmål
Stadfäst
15.01.2021
Författningssamlingen
68/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 11 och 27 § i lagen om Åklagarmyndigheten
Stadfäst
15.01.2021
Författningssamlingen
69/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 12 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
Stadfäst
15.01.2021
Författningssamlingen
70/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.10.2020UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådLauri RautioStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottetoch förvaltningsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

11.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2020.

Första behandlingen

12.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 184/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

16.12.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i proposition RP 184/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

18.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat12.11.2020
Behandlingen avslutad10.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

åklagarebudgeterbrott (juridik)EU-länderekonomiska skadorbedrägeriEuropeiska unionen