Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 185/2020 rd

Senast publicerat 20-01-2021 12:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 185/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om koncernavdrag för slutliga förluster i ett dotterbolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och lag om ändring av 18 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga i delegationen

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om koncernavdrag för slutliga förluster i ett dotterbolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1098/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 18 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1099/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.10.2020UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandelagstiftningsrådTarja JärvinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

07.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2020.

Första behandlingen

08.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 185/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

11.12.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 185/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

16.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

17.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat06.11.2020
Behandlingen avslutad04.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

aktiebolagandelslagkoncernerförluster (ekonomi)dotterbolagnäringsbeskattningskatteavdragförlustutjämningEU-rättEuropeiska ekonomiska samarbetsområdet