Senast publicerat 15-01-2020 12:34
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 186/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 61 § i körkortslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 32 och 61 § i körkortslagen
Stadfäst
11.01.2019
Författningssamlingen
15/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum11.10.2018UndertecknarekommunikationsministerAnne BernerUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandespecialsakkunnigMaija MansikkaniemiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

12.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

30.11.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2018.

Första behandlingen

04.12.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 186/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

10.12.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 186/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

18.12.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

19.12.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat23.10.2018
Behandlingen avslutad28.11.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

körkortkörrätttrafikövervakningelektroniska dokumentFäröarnaGrönlandrätt till informationTrafiksäkerhetsverket