Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 186/2020 rd

Senast publicerat 30-11-2020 14:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 186/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift
Stadfäst
27.11.2020
Författningssamlingen
840/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.10.2020UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanEleonoora EilittäStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

13.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2020.

Första behandlingen

17.11.2020
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

18.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 186/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

24.11.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 186/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

25.11.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

25.11.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat12.11.2020
Behandlingen avslutad12.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

tung trafikutsläppdistributionsstationerlastbilargasbilaranskaffningstatsstöd