Senast publicerat 29-12-2020 13:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 187/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1145/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.10.2020UndertecknarenäringsministerMika LintiläUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandespecialsakkunnigInkeri LillebergStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som miljöutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

30.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2020.

Första behandlingen

01.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 187/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

04.12.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 187/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

08.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

09.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat04.11.2020
Behandlingen avslutad27.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

energiverktillstånd (lov)EU-direktivförnybara energikällortillståndsförfarandenärings-, trafik- och miljöcentralerelektronisk ärendehanteringEuropeiska unionen