Senast publicerat 17-05-2022 12:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 187/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av statstjänstemannalagen
Stadfäst
13.05.2022
Författningssamlingen
329/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum21.10.2021UndertecknarekommunministerSirpa PaateroUndertecknareFinansministerietFöredragandelagstiftningsrådMiska LautiainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

22.10.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.11.2021
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

08.04.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.4.2022.

Första behandlingen

19.04.2022
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

20.04.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 187/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

26.04.2022
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 187/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

27.04.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

28.04.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat10.11.2021
Behandlingen avslutad06.04.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

tjänstemän (offentligt anställda)tjänsteutnämningaruppsägningpermanentning (tjänster)bundenhetkarens