Senast publicerat 28-02-2018 14:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 188/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen
Stadfäst
05.05.2017
Författningssamlingen
247/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum13.10.2016UndertecknareFinansministerietUndertecknarekommun- och reformministerAnu VehviläinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

14.10.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

19.10.2016
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

04.04.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.4.2017.

Första behandlingen

05.04.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 188/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

18.04.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

19.04.2017
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 188/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

20.04.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.04.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat20.10.2016
Behandlingen avslutad29.03.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

offentlig förvaltningsamservicekundservicejämlikhetelektroniska tjänsterkostnaderkontorsortimentrådgivningregister