Senast publicerat 29-01-2021 13:13
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 188/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förbättring av arbetstagarens ställning vid varierande arbetstid

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Avgörande behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av arbetsavtalslagen
Stadfäst
18.05.2018
Författningssamlingen
377/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 18 och 35 § i arbetstidslagen
Stadfäst
18.05.2018
Författningssamlingen
378/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 13 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
Stadfäst
18.05.2018
Författningssamlingen
379/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Stadfäst
18.05.2018
Författningssamlingen
380/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum14.12.2017UndertecknareArbets- och näringsministerietUndertecknarearbetsministerJari LindströmStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

15.12.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

24.04.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.4.2018.

Första behandlingen

25.04.2018
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

26.04.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 188/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

02.05.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

04.05.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 188/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

07.05.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

09.05.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat08.02.2018
Behandlingen avslutad16.04.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

arbetstidsäsongsarbetetillfällig arbetskraftanställningsskyddarbetskraftsbehovarbetsgivaresjukfrånvaroskiftarbetelönerarbetsavtalutkomstskydd för arbetslösa