RP 188/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förbättring av arbetstagarens ställning vid varierande arbetstid

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Avgörande behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av arbetsavtalslagen
Stadfäst18.05.2018
Författningssamlingen377/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 18 och 35 § i arbetstidslagen
Stadfäst18.05.2018
Författningssamlingen378/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 13 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
Stadfäst18.05.2018
Författningssamlingen379/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Stadfäst18.05.2018
Författningssamlingen380/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum14.12.2017
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
Undertecknarearbetsminister
Jari  Lindström
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum15.12.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum07.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum07.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum24.04.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.4.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum24.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum25.04.2018
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum25.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum26.04.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 188/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum26.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum02.05.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum02.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum04.05.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 188/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum04.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum07.05.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum09.05.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat08.02.2018
Behandlingen avslutad16.04.2018
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordarbetstid  säsongsarbete  tillfällig arbetskraft  anställningsskydd  arbetskraftsbehov  arbetsgivare  sjukfrånvaro  skiftarbete  löner  arbetsavtal  utkomstskydd för arbetslösa   
Senast publicerat 25.6.2019 12:10